Palm Springs

News & Event

กองทุนมิตรผล- บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19

กองทุนมิตรผล- บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19 มอบห้องตรวจเชื้อความดันลบ - บวก ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม

บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มกับโครงการ “ปั๋น กั๋น กิ๋น” และกลุ่มชาติพันธุ์กระเหรี่ยง จากไร่บนดอย อ.จอมทอง

บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม

บริษัท ปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้กับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯภาคเหนือ เพื่อแจกให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

ด้วยรักและห่วงใย ใส่ใจสุขภาพของลูกค้าทุกท่าน

ด้วยรักและห่วงใย ใส่ใจสุขภาพของลูกค้าทุกท่าน ทางปาล์มสปริงส์ มีมาตรการในการรักษาความสะอาดเเละปลอดภัย

มอบน้ำดื่ม สนับสนุนการปฏิบัติงานภารกิจดับไฟป่า

คุณอุรัชสุรางค์ เนรังษี ตัวแทนบริษัทปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด มอบน้ำดื่มจำนวน 600 ขวด

ปาล์มสปริงส์ มอบทุนการศึกษา

ปาล์มสปริงส์ มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา

Grand Opening Palmsprings Privato

งานเปิดงาน Grand Opening โครงการ Palmsprings Privato

ครบรอบ 30 ปี บริษัทปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด

ครบรอบ 30 ปี บริษัทปาล์ม สปริงส์ เพลซ จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมปาล์ม สปริงส์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 มอบเงิน 200,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์

บริษัท ปาล์ม สปริงส์  เพลซ จำกัด ใส่ใจถึงปัญหาหมอกควันเเละฝุ่นละออง

ทาง บริษัท ปาล์ม สปริงส์  เพลซ จำกัด ได้ตระหนักใส่ใจและรณรงค์ถึงปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละออง