ปาล์ม สปริงส์

โครงการ

SOLD OUT

ดิ เออบาน่า 1

ถ.ซุปเปอร์เชียงใหม่-ลำปาง
ราคาเริ่มต้น 2.50 ล้านบาท
SOLD OUT

ดิ เออบาน่า 2

ซอยรัตนาสาขา แม่เหียะ
ราคาเริ่มต้น 2.85 ล้านบาท
SOLD OUT

ดิ เออบาน่า 5

แยกศรีบัวเงินพัฒนา
ราคาเริ่มต้น 3.6 ล้านบาท
SOLD OUT

ดิ เออบาน่า 3

แยกดอนจั่น
ราคาเริ่มต้น 3.69 ล้านบาท
SOLD OUT

ดิ เออบาน่า 4

ถ.เชียงใหม่-หางดง
ราคาเริ่มต้น 2.4 ล้านบาท
SOLD OUT

THE NIMMAN 7 STOREY

นิมมานเหมินทร์ ซ.9
ราคาเริ่มต้น 2.8 ล้านบาท
SOLD OUT

PALM SPRINGS NIMMAN ARECA

นิมมานเหมินทร์ ซ.5
ราคาเริ่มต้น 2.8 ล้านบาท
SOLD OUT

PALM SPRINGS NIMMAN FOUNTAIN

ถ. ห้วยแก้ว
ราคาเริ่มต้น 3.8 ล้านบาท
SOLD OUT

PALM SPRINGS NIMMAN PARLOR

นิมมานเหมินทร์ ซ.5
ราคาเริ่มต้น 2.8 ล้านบาท
SOLD OUT

PALM SPRINGS NIMMAN ROYAL

นิมมานเหมินทร์ ซ.5
ราคาเริ่มต้น 7.39 ล้านบาท
SOLD OUT

PALM SPRINGS NIMMAN PHOENIX

นิมมานเหมินทร์ ซ.5
ราคาเริ่มต้น 6.69 ล้านบาท
SOLD OUT

PALM SPRINGS PLAZA

ราคาเริ่มต้น ล้านบาท
SOLD OUT

THE URBANA PLAZA

ราคาเริ่มต้น ล้านบาท

ดิ เออบาน่า 6

ติดถ.สันกำแพงสายเก่า
ราคาเริ่มต้น 2.4* ล้านบาท

PALM SPRINGS PRIVATO

ติดถ.เชียงใหม่-หางดง
ราคาเริ่มต้น 8* ล้านบาท

อาคารพาณิชย์ Palmsprings

ถ.ห้วยแก้ว
ราคาเริ่มต้น 12.9* ล้านบาท