ปาล์ม สปริงส์

วิสัยทัศน์

“เรา คือ ผู้นำธุรกิจพัฒนาที่ดินที่สร้างสังคมมีระดับแก่ลูกค้า ด้วยการบริหารจัดการ ที่ทันสมัย และรับผิดชอบต่อชุมชน